پل طبیعت: برنده جایزه معماری آقاخان

Abu Dhabi, UAE, 3 October 2016 – The winners of the Aga Khan Award for Architecture were announced today in a ceremony in Abu Dhabi. [...]

By | October 3rd, 2016|News|0 Comments

Tehran’s Architecture: How Tehran embraced bold architecture

Tehran’s Architecture: How Tehran embraced bold architecture On Tuesday September 27, 2016, The Guardian published an article about Tehran Architecture representing beautiful samples of Modern [...]

By | September 28th, 2016|News|0 Comments

Design Competition: Tabriz Metro Station

Design Competition: Tabriz Metro Station فراخوان مسابقۀ طراحی داخلی و طراحی ورودی های ایستگاه های متروی تبریز مسابقۀ دوم: ایستگاه شمارۀ 11، ایستگاه میدان ساعت [...]

By | September 13th, 2016|News|0 Comments

Zaha Hadid on Kazimir Malevich

Zaha Hadid on Kazimir Malevich “I was very fascinated by abstraction and how it really could lead to abstracting plans, moving away from certain dogmas [...]

By | September 2nd, 2016|News|0 Comments

آرمان بزرگ

اکنون که در درازای چندین سال خوشبختانه جوانان بسیاری به "انجمن معماران و شهرسازان ایرانی" پیوسته اند بایسته است که با تاریخ و آرمان های [...]

By | August 19th, 2016|News|0 Comments

HAGHANI PEDESTRAIN BRIDGE

3rd Skin Architects' Haghani Pedestrian Bridge Folds Over Iranian Highway 3rd Skin Architects has released the plans for the Haghani Pedestrian Bridge, which will connect [...]

By | July 23rd, 2016|News|0 Comments
Load More Posts