انجمن معماران و شهرسازان ایرانی
Society Of Iranian Architects & Planners
 • December 17, 2014
  3000 YEARS OF IRANIAN ARCHITECTURAL TECHNOLGY
  This exhibition aims to familiarize the foreign audiences with the…
 • December 14, 2014
  جامع‌ترین مسجد ایران

  مسجد جامع اصفهان در دوره های پی در…

 • December 11, 2014
  A Sea Change In Design
  LECTURE:
  THU, DEC 18, 2014 / 6:30 - 8:00…
 • December 11, 2014
  شهر ایرانی “در بند” واقع در جمهوری داغستان 2000 ساله شد

  شهر دربند در گذرگاه باریکی میان دریای خزر…

 • December 11, 2014
  بازدید از کارگاه ماکت سازی امیر دقیق


  گزارشی از وحید وحدت زاد:

 • December 2, 2014
  Guggenheim Helsinki Design Competition
  The Guggenheim Helsinki Design Competition is the first open, international…
 • November 18, 2014
  یگانگی تضادها
  گزارشی از سخنرانی میکله ساعی

  گزارشگر: وحید…
IDENTITY AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN IRAN, A CONVERSATION WITH ALI KERMANIAN
December 11, 2014
Speaker: ALI KERMANIAN
IDENTITY AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN IRAN
RSS
SIAP News & Articles
3000 YEARS OF IRANIAN ARCHITECTURAL TECHNOLGY
December 17, 2014
This exhibition aims to familiarize the foreign audiences with the 3000-year history of Iranian architectural technology…
جامع‌ترین مسجد ایران
December 14, 2014

مسجد جامع اصفهان در دوره های پی در پی ای از تاریخ ایران دچار…


SIAP Sponsors
Become a SIAP member
And have your pages here for free!
SIAP Event Calendar
SIAP Sponsors
Iran Universities Alumni
Find Us at :